начало ОСА - Покани
РОСА - Покана за РОСА - 05.06.2017 г. Печат Е-поща

Покана за редовно общо събрание на акционерите

*  Уведомление за постъпило предложение по точка от дневния ред на РОСА, насрочено за 05.06.2017 г.

*  Актуализирана покана за РОСА на "Софарма имоти" АДСИЦ, насрочено за 05.06.2017

Предложение от акционер по точка от дневния ред на РОСА на Софарма имоти АДСИЦ

Декларация по чл. 223а от ТЗ от Донев Инвестмънтс холдинг

*  Вписване на предложението 

* Покана за редовно заседание на РОСА на "Софарма имоти" АДСИЦ
* Протокол на Съвета на директорите на "Софарма имоти" АДСИЦ
* Пълномощно-образец за представляване на акционер
* Доклад на ДВИ
* Доклад на ОК
* Устав
* Вписване
* Статус на одитния комитет

* Предложение по чл.107, ал.2 ЗНФО

Документи на предложените за членове на Одитния комитет

 

 

 

 

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация