начало Изграждане
Изграждане на жилищни комплeкси Печат Е-поща
Параметри на ивестиционната дейност през 2010-2013 година

Проект 3: Изграждане на жилищни комплекси

Вид недвижим имот Административен и търговски център
Местоположение София
Разгъната застроена площ 30 000 кв. м.
Обща стойност на проекта 11 000 000 EUR
Срок на реализация 36 месеца*
Мотив за избор Потенциал за бърза продажба на имотите предвид
високото качество на строителството, атрактивната
локация и тенденцията за повишено търсене на
имоти от такъв клас
Оценка на разходите Разходите включват стойността на парцела,
строителните разходи, непредвидени разходи и
разноски по строителен надзор
 

* Срокът за реализация включва необходимото време за проектиране, изграждане
и въвеждане в експлоатация на жилищни комплекси от затворен тип.

 

  

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация